X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

تخلف و خطا در بسکتبال

با توجه به علاقمندی بعضی از بازدیدکنندگان به تفاوت تخلف و خطا در بسکتبال، در اینجا تعریف این دو عبارت بر اساس آخرین نسخه قوانین بین المللی بسکتبال که در سال 2008 منتشر شده رو براتون ذکر می کنم:

قانون 5 – تخلفاتماده 22 تخلفات
1-22 تعریف
تخلف عبارتست از نقض قوانین.

2-22 جریمه
توپ باید برای پرتاب به داخل زمین از نزدیکترین محل به نقض قانون در اختیار تیم مقابل قرار داده شود، بجز مستقیما از پشت تخته مگر اینکه در قوانین بصورت دیگری ذکرشود.

قانون 6 – خطاهاماده 32 خطاها
1-32 تعریف
1-1-32 خطا عبارتست از نقض قانونی که به برخورد شخصی غیرقانونی با حریف و/یا رفتار غیر ورزشی مربوط می گردد.

2-1-32 هر تیم به هر تعداد می تواند مرتکب خطا شود. هر خطا، مستقل از جریمه، باید منظور گردیده، برای خطا کننده در برگه امتیازات وارد شده و بر آن اساس جریمه لازم اعمال شود.

در اینجا لازمه توضیح بدم که دبل، رانینگ یا
traveling، سه ثانیه، پنج ثانیه، هشت ثانیه، بیست و چهار ثانیه، نیمه، دخالت در حمله، نقض قانون توسط پرتاب کننده آزاد (یا پنالتی) و پرتاب کننده توپ از بیرون و غیره شامل تخلفات میشن که بعضی بطور مستقیم در قوانین بعنوان تخلف توضیح داده شدن و بعضی هم فقط بعنوان تخلف ذکر شدن.
خطاهای فردی، طرفین، غیر ورزشی، اخراج، فنی و درگیری بازیکنان هم مسلما بر اساس تعریف قانونی خطا در نظر گرفته می شوند.