X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
تقویت عضلات بازو

تقویت عضلات بازو

تمرین شماره 1:رو به جلو روی نیمکت یا میز مخصوص تمرین بنشینید ،پاها را از هم باز کنید و پای آزاد را راحت قرار دهید دمبل را با یکی از دستان خود گرفته و بازوی همان دست را به ران خود تکیه دهید ،سپس شروع به زدن دمبل کنید ،طوری که دست شما از آرنج به سمت پایین و بالا باز و بسته شود.

این تمرین را طوری انجام دهید که شانه شما تکان نخورد و بازوی تان خم نشود .این تمرین برای تقویت عضلات جلوی بازو موثر است

و به کشش عضلات سینه و سرشانه کمک می کند.

 

تمرین شماره ۲:این تمرین نیز تقریبا مانند تمرین بالاست با این تفاوت که در این نوع تمرین ،دست دیگر آزاد نخواهد بود بلکه برای تکیه استفاده می شود .دست می تواند به میز یا زانوی پای متقابل تکیه کند .نوع نشستن نیز در این تمرین تفاوت دارد.بسته به نوع استفاده از دست مقابل ،نوع نشستن را تغییر دهیید. این تمرین مانند تمرین قبلی برای تقویت عضلات جلوی بازو موثر است.

 

تمرین شماره 3:برای انجام این تمرین با دستگاه  مورد نظر باید طوری بنشینید که دو بازوی شما به طور موازی قرار گیرد .سپس وزنه (هالتر)را با دو دست گرفته و آن را به بالا و پایین ببرید. تا جایی که دستان تان کاملا باز شوند و به سمت صورت تان بسته شوند. این تمرین به صورت آرام و نرم پیشنهاد می شود .وبه تقویت عضلات بازوها (جلوی بازو)و ساعد کمک می کند.

 

تمرین شماره 4:طناب دستگاه کابل را در آخرین قلاب محکم کنید و با کف دستانی رو به خارج آن را بگیرید. عضلات بازوهایتان را جمع کنید و با آرامی کف دست ها را به سمت بالا ببرید، در آخر کف دست ها باید رو به شما باشد.8 تا 12 مرتبه این حرکت را انجام دهید.

 

تمرین شماره 5:با کف دستانی رو به بالا وزنه را بلند کنید ،فاصله دست ها به اندازه عرض شانه باشد .هفت مرتبه وزنه را تا نصف بالا ببرید و بعد هفت مرتبه دیگرآن را از نصف بالاترین درجه بالا ببرید.در قسمت آخرهفت مرتبه وزنه را از پایین ترین درجه به بالاترین درجه بالا ببرید .بین این تمرین ها به هیچ وجه استراحت نکنید.

 

تمرین شماره 6:روی نیمکت شیب دار زانو بزنید ،در حالیکه سینه تان به سمت پشتی نیمکت تکیه زده باشد و دست ها از طرف دیگر آن آویزان باشند .وزنه را در دست گرفته و فاصله دستها مقداری کمتر از عرض شانه باشد .دستان تان حتما باید زاویه ای 90 درجه با سینه ایجاد کند،8 تا 12 بار وزنه بزنید .این حرکت برای تقویت عضلات دو سر بازو و ساعد موثر می باشد.

 

تمرین شماره 7:با کف دستانی رو به پایین وزنه را در دستان گرفته و فاصله دست ها مقداری کمتر از عرض شانه باشد،حالا 8تا 12 بار وزنه بزنید.

 

 

ساحل افتاده گفت:گرچه بسی زیستم هیچ نه معلوم شد آه که من کیستم

موج ز خود رفته ای تیز خرامید و گفت : هستم اگر می روم گر نروم نیستم